Duurzame marketing

CreativeMountains doet haar best om zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen. Daarom hebben wij een passende naam en logo. Het doel van onze marketingactiviteiten is de wereld verbeteren

 

Klim je met ons mee? 

Cases

Duurzame online marketing

Onze missie is om ondernemers aan duurzaam online marketing te helpen. Wat wij hiermee bedoelen is dat wij als CreativeMountains duurzaam ondernemen en ook onze klanten helpen verduurzamen. Wij stimuleren en helpen ondernemers bij onder andere het volgende;

Duurzaam online ondernemen

Er zijn meerdere punten die van belang zijn om jouw onderneming te verduurzamen. Door onze ervaring kunnen wij jou als ondernemer de volgende stap laten zetten hierin. Wij werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk papierloos en planten een boom als compensatie voor onze Co2 uitstoot

Samen de wereld verbeteren

In het Klimaatplan 2021 – 2030 wordt er gestreefd naar klimaatneutralisatie in de EU. Voor 2030 is als streefdoel in Nederland een broeikasgasreductie van 49% ten opzichte van 1990, en voor 2050 een reductie van 95% ten opzichte van 1990. Het doel van deze reductie is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te beperken. 

 

Door als ondernemers hier samen aan te werken, kunnen wij de aarde achterlaten voor de volgende generaties.

Ontdek de diensten waarbij wij jou kunnen helpen.